Mekteb je služio za vjersko obrazovanje. Prema pamćenju mještana ovog džemata bila je veoma uspješna vjerska nastava. Mekteb je spaljenj od strane četnika 1942. godine, a obnovljen na inicijativu Ibrahima Brkića pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Tadašnje vlasti su zabranjivale njegovu gradnju, ali su uporni muslimani istrajali u gradnji.

Prva džamija u Jošanici je izgrađena na zemljištu koje je uvakufio Ibrahim Brkić. Gradnja je počela sedamdesetih godina.  Svečano otvorenje džamije je bilo u septembru 1977. godine. Džamija je u januaru 1993. godine minirana od strane četnika.

Povratkom muslimana u Jošanicu 2000. godine počela je obnova džamije. Predvodnik akcije u njenoj obnovi je bio Abdurahman Bečić. Uz obnovu džamije obnavljanja je i imamska kuća uz samu džamiju, te mektebska učionica. Svečanost otvorenja obnovljene džamije održana je u subotu 02. jula 2011. godine.

Jošanica danas ima i tekiju u naselju mahala, nedaleko od nekadašnjeg mekteba. Zemljište za tekiju su  uvakufili Ramiza i Ismet Ahmetović. Gradnja je počela 2007. godine. U tekiji se svakog petka održava zikr, kojem prisustvuju ne samo sufije iz Jošanice nego iz okolnih džemata.  Godišnjem skupu sufija Rifaiskog tarikata redovno prisustvuje i šejh hafiz Husein Čajlaković.

U džematau su tragovi života muslimana u dužem period. U naselju gaj iznad Jošanice postoji veći broj starih muslimanskih nišana.

Do završetka džamije 1977. godine u Jošanici je bila organizirana mektebska nastava u mektebu, a na džumu se išlo u Zvornik ili Kula Grad. Otvorenjem džamije prvi imam je bio Hasim ef. Rizvić od septembra do decembra 1977. godine. Po njegovom odlasku u vojsku imamsku dužnost su obavljali Hasan Husejnović i Ibrahim Osmanović. Od 19. maja 1978. do odlaska u vojsku imam je bio Nurija ef. Čikarić, a po dolasku iz vojske 1980. ponovo je imam u džematu Nurija ef. do 1. decembra 1982. godine.

Kratko je potom bio imam Nasir ef. Šabić, a do 1992. godine imamsku dužnost je obavljao Vasif ef. Mahmutović. Nakon povratka u Jošanici  džumu su  imamili Nehrudin ef. Čikarić, Mirzet ef. Sinanović i ….

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu Jošanica je pružila snažan otpor zajedno sa okolnim naseljima. Borci ovog mjesta su učestvovali u oslobađanju logora u Liplju.

Mjesto je po svemu sudeći dobilo naziv po johama koje rastu oko jošaničke rijeke. U džemat Jošanica spadajuI naselja: Mahala, Gaj (Šabići), Brdo (Brđaci), Mušanovići, Bečići, Brkići, Luke (Rijeka) i Dobra Voda.

Jošanicu naseljavaju sljedeće porodice: Bečići, Šabići, Brkići, Sinanovići, Smajlovići, Ahmetovići, Mahmutovići, Junuzovići, Belkići, Ibrahimovići, Hasanovići, Seferovići, Pašići, Hasići, Mehmedovići, Muratovići…

Imam u džematu Osman ef. Halilović …..


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062