Izgradnja džamije u Karakaju je ponovo intezivirana.

Ovih dana se u toku radovi na enterijeru džamije. Pred zimu je urađen sistem grijanja i glazura. Trenutno  je u toku ugradnja minbere i ograde na magfilu, čime se mijenja njen izgled.

alt

Osim tekućih poslova predstoje još radovi na mihrabu, izrada ćursa, krečenje, te sanitarije u abdesthanama. Ovo je poziv za zaintresirane ako žele sudjelovati u njenoj gradnji.

alt

alt

Datum, 8.mart 2013.Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062