Konkrs za nagradu „Hasan Kaimija“ za 2013. godinu je okončan. Na adresu organizatora prispjelo je ukupno devet prijava koje ispunjavaju postavljne uvjete.  Žiri u satavu dr. Sead Seljubac, prof. Dr. Adib đozić i doc. Dr. Amir Karić će razmatrati sljedeće naslove:

1. Grupa autora, Javno zdravstvo Tuzlanske regije 1923. – 2012. , BMG, Tuzla 2012.

2. Mehmed Pargan, Stari i umjetnički zanati u Bosni i Hercegovini, BMG, Tuzla 2012.

3. Samir Mačković, Sportska medicina – biomedicinski aspekti sporta, BMG, Tuzla 2012.

4. Mehmed Pargan (priredio), Bratunac, svjedočanstvo o nekažnjenom genocidu, BMG Tuzla 2012.

5. Dževad Tosunbegović, Prnjavor kod Kalesije, s prnjavorskom četom do pobjede, Kalesija 2012.

6. Ćazim Hadžimejlić, Umjetnost islamskog knjigovestva, 7 sarajevo 2011.

7. Salih Smajlović, Kad bi kosti mogle govoriti, kazivanja o genocidu i zločinima nad Bošnjacima 1992. – 1995. El-Kalem, Sarajevo 2011.

8. Aida Abadžić Hodžić, Bosanskohercegovačka grafika u kontekstu evropskog moderniteta i postmoderniteta 20. stoljeća, šezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeća., Tugra, Sarajevo 2011.

9. Academik pr. dr. Ibrahim Pašić, Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni, BZK Preporod, Sarajevo 2012.

alt

Takođe je okončan i literrni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola. Učenici osnovnih škola su pisali na temu:  „Jezik mojih predaka živi u meni“, a učenici srednjih škola   na temu: „Ako znaš ko si i šta si, nikada se ne možeš izgubiti“          

Nagrade „Hasan Kaimija“ će biti dodjeljene u petak 7. juna 2013. u okviru 11. Manifestacije „Dani Hasana Kaimije“ u Zvorniku.

alt


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062