Obavještavmo vas o rasporedu autobusa na kolektivnu dženazu civilnim žrtvama zločina nad Bošnjacima Zvornika u subotu  1. juna 2013. godine u Gornjoj Kalesiji.

 1. Drinjača – Divič – Orahovac -Gornja Kalesija;   polazak: 10.00 sati
 2. Kamenica – G. Kalesija ; polazak: 10:00 sati
 3. Kula Grad – Zvornik – Orahovac -G. Kalesija; polazak: 10 sati
 4. Križevići – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 5. Grbavci – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 6. Jusići – G. Kalesija; polazak 10:00 sati
 7.  Kozluk – Tršić – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 8. Šetići – Karakaj -G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka
 9. Đulići – Karakaj -G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka
 10. Klisa – Karakaj - G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka
 11. Zaseok – Kraljevići -G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 12. Vitinica – Sapna - G. Kalesija polazak 10:00 sati
 13. Snagovo – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 14. Liplje – G. Kalesija, polazak: 10:00 sati
 15. Glumina – G. Kalesija; polazak: 11:00 sati
 16. Križevići – G. Kalesija;  polazak: 10:00 sati
 17. Srebrenica-Bratunac – G. Kalesija; polazak: 9:00
 18. Špionica - Mihatovići  – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 19. Živinice – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati
 20.  Simin  Han – G. Kalesija; polazak: 11:00

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062