JAVNA TRIBINA: "DUŽNOSTI MUSLIMANA PREMA MUSLIMANU” biti održana u Džamiji Divič u subotu 18. maja 2013. godine poslije skšam-namza. Gost uvodničar profesor Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu Senad Ćeman


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062