Islamska zajednica u BIH

Muftijstvo tuzlansko   

 Medžlis Islamske zajednice Zvornik

Poništava

Konkurs u INN "Preporod" br. 10/996 od 15. maja 2013. godine/5. redžeba 1433. h.g. te

        RASPISUJE PONOVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta  imama, muallima i hatiba u džematu Kraljevići, Medžlis IZ-e Zvornik

     Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće uvjete:

-          Završena jedna od priznatih medresa

-          Završen FIN (imaski ili teološki smjer) ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

-          da nema smetnji za postavljenje od strane Rijaseta IZ-e.

Džemat Kraljevići spada u prvu kategoriju, te posjeduje imamski stan.

Plata po pravilniku o radu Medžlisa IZ Zvornik.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

- ovjerene kopija dokumenta o školskoj spremi;

- kratka biografija i kretanje u službi;

- ocjena i mišljenje ranijih poslodavaca.

Rok prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u INN "Preporod".

Prijave  na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Zvornik,  Kraljevići bb 75411 Sapna.

Informacije na telefen: 056/214-340

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062