Pred džumu-namaz se oko džamije Begsuja u Zvorniku počinju  okupljati djeca. Nešto ih je privuklo da dođu u džamiju iako danas nije redovna mektebska nastava.

Nakon džume-namaza džamija se ispunila veselim dječijim smijehom. Povod za njihovu radost je bila podjela bajramskih paketića. Kako je djecu lahko obradovati! Jedno za drugim i Tarik i Hamza i Nedim i Faruk i Amer i svi ostali ozarenih lica zaviruju u vrećice da vide njihov sadržaj. Iako redovni i vrijedni polaznici mektebske nastave, sigurno će nakon ovih hedija biti još vrijedniji.

Želimo se zahvaliti prijateljima naše djece na pomoći ovoj akciji, a posebno Luković Rušdiji i Bošnjaković Husi.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062