U srijedu 12. decembra 2007. godine je održan satanak Izvršnog odbora vjersko-kulturne manifestacije “Kaimijini dani”.  Na sastanku je izvršena analiza ovogodišnje manifestacije i razgovaralo  o programskim sadržajima, marketing i finasiranju manifestacije u 2008. godini.

Analiza manifestacije u 2007. godini je pokazala da je manifestacija uspješno organizovana i postigla svoje ciljeve. Takođe je konstatovano da je ova manifestacija postala prepoznatljiva, stekla ugled u kulturnoj javnosti. Zaključeno je da i dalje treba raditi na programskim i organizacijskim poboljšanjima.

Nakon plodne diskusije o planovima za narednu godinu su postavljeni zadaci za organizaciju manifestacije “Kajimijini dani 2008”. Ponuđeni su i konkretni prijedlozi za sačinjavanje plana i programa. Ovo je ujedno najava da će ako Bog da, Zvornik drugog vikenda juna 2008. godine biti ispunjen kulturnim događajima i okupljalište ljubitelja kulture,  poštovalaca ove manifestacije i lika i djela Hasana Kaimije.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062