Druga trećina ramazana- magfiret

Draga braćo i sestre nalazimo se pri kraju druge trećine ramazana za koju  je  Poslanik  a.s.  rekao  da  je  magfiret- oprost. Ovo je prilika da se svi sjetimo svojih grijeha i zatražimo oprosta za njih i to više puta u toku jednog dana. Danas ću kazati nekoliko riječi o postu kao posebnoj vrsti ibadeta  za  koga  je  Poslanik  a.s.  rekao  da  u  njemu  nema  pretvaranja. Post je ibadet  koji  ima  posebno  mjesto    kod  Allaha  dž.š.  Od  Ebu  Hurejre  r.a. se  prenosi  da  je  Poslanik  a.s.  rekao:  „Uzvišeni  Allah  je  rekao; ' Svako  dobro  djelo,  koje  čovjek  uradi, umnogostručuje  mu  se  od  deset  do  sedamstotina  puta, osim  posta. On  je  Moj  i  samo  Ja  mogu  ocijeniti  njegovu  pravu  vrijednost. Čovjek  ostavlja  svoje  prohtjeve, hranu  i  piće  radi  Mene. Post  je  štit  i  postač  ima  dvije  radosti; radost  iftara  i  radost  zbog  susreta  sa svojim  Gospodarom  na  Kijametskom  danu.»

Bilježi  se  od  Ibn  Mes'uda  da  je  rekao: „Nema  čovjeka  koji  posti  Ramazan, provodeći  vrijeme  u  šutnji  i  spominjanju  Allaha, potvrđujući  da  je  dozvoljeno  ono  što  je  On  dozvolio, a  zabranjeno  ono  što  je  On  zabranio, koji ne  počini  nikakvu  nevaljaštinu, a  da  sa zadnjim  danom  Ramazana  ne  budu  oprošteni  svi  njegovi  grijesi. Bude  mu  za  svaki  tespih, i  svako  izgovoreno La  ilahe  ilellah  izgrađena  kuća  u  džennetu, od  smaragda, a  iznutra  ukrašena  rubinima. U  unutrašnjosti  će  biti  šator od  šupljeg  bisera  u  kojem  će  ga  čekati   hurija, kao  njegova  supruga. Ona  će  na  sebi  imati  dvije  zlatne  narukvice  ukrašene  rubinima  kojima  bi  zemlju  mogla  obasjati.»

Koliki  je  stepen  posta  među  ostalim  ibadetima  vidimo  iz  citiranog  ali  poslušajmo  još  neke  hadise  u  kojima  ćemo  čuti  o  odličnosti  posta: „Post  je  štit  koji  čuva  od  vatre, isto  kao  što  štit  nekoga  od  vas  čuva  u  borbi“, rekao  je  Poslanik. Sljedeći hadis obznanjuje nagradu koju postiže postač za dobrovoljni post. Možemo zamisliti kolaka je tek nagrada za obavezni, jer je Uzvišeni Allah dž.š. napomenuo da su mu od svih djela najdraža ona koja je On stavio u obavezu svojim robovima. U hadisu se kaže: „Ko  god  na  Allahovom  putu  posti  jedan  dan, Allah  će  zahvaljujući  tome  danu , njegovo  lice  udaljiti  od  džehennemske  vatre  na razdaljinu  od  sedamdeset  godina  hoda.“ Među dovama koje se ne odbijaju Muhammed a.s. je pomenuo i dovu postača. On  je rekao: „Kada  se  prilikom  iftara  mrsi, postačeva  dova  se  ne  odbija.“

Posebnu počast postači će imati na Sudnjem danu i to prilikom ulaska u džennet, kao što se da zaključiti iz hadisa koji slijedi: „U  džennetu  ima  jedna  kapija  koja se  zove  Rejjan. Na  Sudnjemu  danu  kroz  nju  će  ulaziti  samo postači  i  niko  više.“ Govoreći  o  jednom  svome  snu, opisujući  ga,    Poslanik  a.s.  je,   rekao: „Vidio  sam  jednoga  čovjeka  od  moga  ummeta  kako   skapavajući  od  žeđi  dašće  i  kako  svaki  put, kad  dođe  do  bazena  sa  vodom, bude  odbijen, sve  dok  nije  došao  njegov  post  i  napojio  ga  pustivši  ga  da  pije  sve  dok  se  nije  zasitio.“ (Taberani)

Postač ima mogućnost da u jednom danu zaradi nagradu svoga posta i posta drugih ljudi kojima pripremi iftar o čemu nas obavještava  i na što nas nuka Muhammed a.s. sljedećim riječima: „Onaj  ko  postaču  osigura  iftar, imaće  nagradu  kao  i  sam  postač, s  tim  što  to  postaču  neće  nimalo  umanjiti  njegovu  nagradu.“ Kada su ga siromašni ashabi upoznali sa nemogućnosti da svako pripremi iftar, Muhammed a.s. je rekao da takva nagrada pripada i onima koji postaču dadnu hurmu, gutljaj mlijeka ili vode.

Braćo i sestre ramazan je velika prilika u kojoj sa malo truda i troškova možemo zaraditi velike nagrade, pa iskoristimo tu priliku nadajući se ali i strahujući da li ćemo dočekati sljedeći ramazan.  Es-selamu  alejkum!

(19)Post  jača  tijelo         

Popraćen  pravom  pokornošću, post  u  ime  Allaha  zasigurno  možemo  okarakterisati  kao  jačanje  duha. Međutim, pored  ove  odlike, post  je  sigurno  i  prilika  za  jačanje  tijela . Iako  će  se  nekima  na  prvi  pogled, učiniti  čudnom ova konstatacija  da  se  glađu  jača  tijelo, ona  ipak  stoji.

Naime, većina  bolesti  koje  danas  snalaze  čovječanstvo  rezultat  su  onoga  što  mi  unosimo  u  organizam. Posebno   danas kada se  ne  pravi  nikakva  razlika  između  onoga  što  čovjekovom  tijelu  treba  i  onoga što  mu  je  višak, odnosno  teret.

Gojaznost  je  tako  postala  globalni  problem  i  smatra  se  da  svaki  treći  stanovnik  Zemlje  ima  probleme  sa  viškom  kilograma. Da  žalost  bude  veća, ostalim  stanovnicima  zemlje, ili  većem  broju  njih, hrana  je  luksuz. Zabilježeno  je  da  Eskimi  imaju veoma  zdrav  način  ishrane, gdje  na  trpezama  preovladava  riba  i  proizvodi  od ribe,  ali  je  isto  tako  opštepoznato  da  se  kod  ovih  ljudi  još  ne  bilježe  infarkti.

Sad  nam  valjda  postaje  jasnije  zašto  je  Poslanik  as,  rekao;» Čovjek  nije  napunio goru  posudu  od   svoga  trbuha. Čovjeku  je  dovoljno  malo  hrane  da  bi  zadovoljio   svoje  potrebe, pa  ako  želi  više, onda  je  to, jedna  trećina  za  hranu, jedna  trećina  za  vodu  a  jedna  trečina  za  njega.»

Iako  ovome  hadisu  ne  treba  komentar, ukazaćemo  samo  na  ovu  preporuku  još  jednom; Želudac  podijeli  na  tri  dijela, dva  za  hranu  i  vodu  a  treći  da  bi  mogao  disati.

Veliki  umovi  su  kazali  da  je  želudac  kuća  bolesti. Razmislimo  li  samo  malo, vidjećemo  da  smo  u  stvari  mi  ti  koji  unose  bolest  u  tu  kuću  koju  zovemo  želudac. Mi  smo  ti  koji  sami  protiv  sebe  radimo. Naslađujemo  se  jelima  ne  vodeći  računa  o  njihovoj  štetnosti  ili  količini. Tragom  ove  izjave  da  je  želudac  kuća  bolesti, spoznajemo  da  je  najbolji  lijek  sustezanje  od  jela, njegova  kontrola, kontrola  količine  koju  unosimo. A  Poslanik  as,  je  rekao ;» Postite  bićete  zdravi.»

Dokazano  je  da  post  pročišćava  crijeva, jača  želudac, uklanja  štetne  naslage  iz  organizma, smanjuje  gojaznost  i  preopterećenost  stomaka  salom. Sada  nam  je  jasnije  kako   post  jača  tijelo.

Nije  ni  čudo  da  je  danas  post  postao  terapijom  za  mnoge bolesti, a  ovoj  terapiji  pribjegava  sve  veći  broj  liječnika, ukazujući  tako  na  vrijednost  posta. 

Kroz  post, musliman  jača  i  svoju  volju,  a  jačanjem  svoje  volje  sve  više  se  navikava  na  strpljenje. Postač  trpi  i  glad  i  žeđ  a  pred   njim  su  i  jelo  i  piće,  ali  on  je  postač, zna  da  je  to  put  do  njegove  samokontrole. Snaga  volje  svakog  pojedinca  ovdje  dolazi  do  punog  izražaja.   

Postač  tokom  posta  nema nikoga  ko  će  ga  pratiti  do  li  svoju  savjest, niti  ikoga  ko  će  mu  pomagati  do  li  svoju  jaku  volju

Ako  uzmemo  u  obzir  da ovo  traje  petnaestak  sahati  dnevno  i  mjesec  dana  svake  godine , pa  koja  škola  tako  odgaja  čovjekovu  volju  i  izgrađuje  strpljenje  kao  škola  posta. Poslanik  as,  kaže: „Sve  ima  svoj  zekat, a  zekat  tijela  je  post, a  post  je  pola  sabura.“

U  svakom  čovjeku  postoje  tri  snage, snaga  duha  kao  kod  meleka, snaga  strasti  kao  kod  životinja  i  snaga  srdžbe  kao  kod  divljači. Post  je  taj  koji  snagu  duha  kod  čovjeka  stavlja  u  prvi  plan  poništavajući  potpuno  i  snagu  srdžbe  i  snagu  strasti, dajući  tako  postaču  obrise  melekanskog,  uzdižući  ga  do  stepena  i  samog  meleka  pa  i  više.  Es-selamu  alejkum


 (20)Oslobođenje  Mekke   

Isto  kao   što  se  u  ovome  blagoslovljenom  mjesecu  dogodila  bitka  na  Bedru, u  kojoj  je  Islam  izvojevao  pobjedu, tako  se  u  mjesecu  Ramazanu, osme  godine  po  hidžri, dogodilo  i  oslobođenje  Mekke. Ovom  je  veličanstvenom  pobjedom  Allah  uzvišeni, očistio  Mekku  od  poganog  mnogoboštva, učinio  je  mjestom  Islama, mjestom  tevhida, imana. U  Mekki  je  nakon  oslobođenja  javno  obznanjeno  obožavanje  Jednog  Allaha,  a  porušeni  su  kipovi  mnogoboštva  koje  se  hvala  Allahu  nikada  nije  vratilo  u  Mekku. Naime,  ugovor  između  Kurejšija  i  Poslanika  as,  je  već  bio  sklopljen, i  ko  je  želio  mogao  je  sklapati  savez  sa  Poslanikom  a.s.  ali  i  sa  Kurejšijama. Ubrzo  su  Kurejšije  prekršile  ugovor  pa  su  poslali  Ebu Sufjana  da  se  obnovi  ovaj  ugovor. Poslanik  a.s.  nije  ništa  odgovorio  Ebu Sufjanu, ali  je  naredio  da  se  okupi  vojska  i  zamolio  Allaha  dovom: „Allahu  moj, ne  dozvoli  da  Kurejšije  išta  saznaju, dok  ih  ne  iznenadimo  na  njihovoj  zemlji!“

 Nakon  toga   je  izašao  iz  Medine  sa  otprilke  deset  hiljada  vojnika. Kada  je  sa u to vrijeme  ogromnom  vojskom  stigao  do  mjesta  Merru Zahran, Poslanik  a.s.  je  naredio  da  svaki  vojnik  zapali  baklju  ili  vatru.

Iznenađene  Mekkelije  su  u  čudu  posmatrale  ovoliki  broj  baklji  ne  znajući  ni  ko  su  ovi  vojnici.

Kao  predvodnik  Mekkelija, Ebu  Sufjan  je  došao  da  razgovara  sa  Poslanikom  a.s. Tom  prikom  je  Ebu Sufjan  primio  Islam, izgovarajući  veličanstvene  riječi  šehadeta. Zadržao  se  Ebu  Sufjan  u  taboru  muslimana. Prolazeći  pored  Ebu Sufjana    Muhammed a.s.  je  rekao:“ Danas  je  dan  u  kojem  će  Allah  dati  da  se  iskaže   počast  Ka'bi, i  da  se  ogrne  Ka'ba.

Poslanik  as,  je  u  Mekku   ušao  kao  oslobodilac. Pognuo  je  svoju  glavu  iz  poniznosti  prema  Allahu dž.š. toliko  da  mu  je  čelo  skoro  dodirivalo  sedlo  jahalice. Učio  je  je  i  ponavljao kur'anski  ajet: „Inna  fetahna  leke  fethammubina“ - „Mi  ćemo  ti  dati  sigurnu  pobjedu“  Ulazeći u  Mekku  govorio  je : „ Ko  uđe  u  mesdžid, taj  je  siguran.Ko  uđe  u  kuću  Ebu Sufjana, taj  je  siguran. Ko  uđe  u  svoju  kuću  i  zaključa  vrata, on  je  siguran.“ Od ove amnestije bilo je izuzeto petnaest osoba koje su počinile najveće zločine prema islamu i muslimanima i koje su zbog toga imale posebnu odgovornost. Zatim  je  Poslanik  a.s.  ušao  u  Mesdžidul  Haram. Tavafio  je  oko  Ka'be  na  svojoj  jahalici, a u i oko  Ka'be  se  nalazilo  360  kipova. Razbijao  ih  je  svojim  lukom   i  učio  kur'anski  ajet   iz  sure  Isra: „Došla  je  istina  a  nestalo  je  laži, laž, zaista, nestaje.“ Ušao  je  i  klanjao  u  Kjabi. Kada  je  otvorio  vrata  Kjabe  ugledao  je  Kurejšije  okupljene  i  tada  je  rekao:

„Nema  istinskog  Boga osim  Allaha, Jedinog, On  sudruga  nema. Njemu  pripada  sva  vlast  i  sva  hvala  i  On  je  svemoćan. Njegovo  obećanje  se  ispunilo, dao  je  pomoć  svome  robu  i  samo  je  on  pobijedio  sve  udružene  neprijatelje. O  narode  Kurejša, Allah  vas  je  oslobodio  džahilijjetske  oholosti  i  predislamskog  veličanja  očeva. Svi  ljudi  potječu  od  Adema  a  Adem  je  od  zemlje. Zatim  je  pročio  ajet : Bismillah„O  ljudi, Mi  vas  od  jednog  čovjeka  i  jedne  žene  stvaramo  i  na  narode  i  plemena  vas  dijelimo  da  biste se  upoznali. Najugledniji  od  vas  kod  Allah  je  onaj  koji  Ga  se   najviše  boji, Allah  uistinu  sve  zna  i   nije  Mu  skriveno  ništa.“  Zatim  je  Poslanik  as,  nastavio  govor  i  rekao: „ O  narode  Kurejša, šta  mislite  šta  ću  ja  sada  učiniti  s  vama.“  Samo  dobro  jer  ti  si  plemeniti  brat  i  sin  plemenitog  brata, rekoše. Na  ove  njihove  riječi , Poslanik  Milosti  im  je  rekao: „Doista, reći  ću  vam  ono  što  je  Jusuf rekao  svojoj  braći : „Ja  vas  sada  neću  koriti: Allah  će  vam  oprostiti, od  milostivih, On  je  najmilostiviji.  Idite  vi  ste  slobodni.“


Ovom  pobjedom  upotpunila  se  Allahova  pomoć, ljudi  su  u  skupinama  ulazili  u  vjeru. Mekka  je  ponovo  postala  islamska  zemlja, zemlja  tevhida- Allahove  Jednoće, zemlja  imana, ispravnog  vjerovanja.

Ja  Rabbi, Gospodaru  naš, učini  nas  zahvalnim  na  ovoj  velikoj  blagodati, podari  pomoć  i  pobjedu  muslimanima  u  svakom  vremenu  i svakom  mjestu. Amin!                                                                 Es-selamu  alejkum!

 Hariz ef. Pašić


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062