CENTRALNA IKRAR DOVA ZA HADŽIJE SA PODRUČJA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK:
NEDJELJA 22. SEPTEBMBAR 2013./ 16. ZU-L-KA'DE 1434. H. G.  POSLIJE PODNE-NAMAZA U DŽAMIJI DONJI KRIŽEVIĆI.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062