Medžlis Islamske zajednice Zvornik raspisuje:


O G  L  A  S


Za prijavu studenata FINA-a za dodjelu stipendija u akademskoj 2013/14 godini.


      Na oglas se mogu prijaviti redovni studenti FIN-a  sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik.

     Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  1. Potvrdu očlanstvu u IZ-i na području MIZ-a Zvornik
  2. Fotokopiju stranice indexa o upisu u 2013/14 školskoj godini, za posdiplomski studij potvrdu o upisu semestra.
  3. Prosjek ocjena iz prethodne školske godine

- za studente I godine studija fotokopije svih svjedočanstava iz srednje škole

  1. Članovi šehidskih porodica odgovarajuću potvrdu
  2. Članovi porodica RVI odgovarajuću potvrdu
  3.  Članovi porodica ili nezaposleni demobilisani borci, potvrdu o statusu i potvrdu od biroa za zapošljavanje
  4. Socijalno ugrožene porodice potvrdu od centra za socijalni rad
  5. Izjavu da ne prima stipendiju iz drugog izvora


     Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti u kancelarije MIZ-a Zvornik u Zvorniku i Sapni najdalje do petka 15. novembra  2013. godine do 14:00 sati, a za posdiplomski studij do 29. novembra 2013. godine.


Molimo sve imame da raspis o oglasu pročitaju na džuma-namazu  23. novembra 2012. godine, te da isti postave na oglasnu tablu džamije do kraja trajanja oglasnog roka.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062