U organizaciji Udruženja Ilmije Bosne i Hercegovine u Tuzli je održan seminar za glavne imame, predsjenike Medžlisa i sabornike na temu „Perspektive razvoja Islamske zajednice“.

Izlagači na ovom seminaru su bili predsjenik Sabora IZ-e Edhem Bičakčić i Hasan Čengić, predsjenik saborske komisije za vakufsku imovinu i jačanje ekonomske osnove IZ-e.

U raspravu se uključio Muftija tuzlanski, glavni imami i predsjednici medžlisa. Kvalitetne uvodne riječi i diskusija su otvorili značajna pitanja za daljni kvalitetan razvoj Islamske zajenice u narednmom periodu.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062