Danas je u Zvorniku završeno pokrivanje džamije Zamlaz.

Nakon nepunih mjesec dana intezivnih radova, okončana je prva faza radova na ovoj gradskoj džamiji.  Džamija Zamlaz se radi na novoj lokaciji, jer je ranija nakon rata zauzeta izgradnjom stanbene zgrade. Islamska zajednica je dobila zamjensku lokaciju u istoimenom naselju Zamlaz.

alt

Uporedo sa tekućim radovima sačinjavaju se planovi i pripreme za naredne faze. Predviđeni su radovi na elektro, vodovodnim i mašinskim instalacijama, izgradja pratećih objekata, te pripreme za izgradnju munare.

alt

alt

Datum, 22. 11. 2013. 


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062