Izgradnja Islamskog centra u Zvorniku traje već godinu dana.

U toku su unutarnji radovi, a objekat postepeno dobija svoj pravi izgled. Žalosno je što zvorničani nisu dali svoju podršku ovom projektu. Nadamo se da će se taj odnos promijeniti u narednoj fazi, kada nas očekuju fini radovi. Završetkom objekta ćemo imati dobre uslove za projekte koji se već realizuju u Zvorniku, ali i za pokretanje novih.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062