MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK ORGANIZIRA JAVNU RASPRAVU O AMANDMANIMA NA USTAV ISLAMSKE ZAJEDNICE.
JAVNA RASPRAVA BIT ĆE ODRŽANA U ČETVRTA 27. FEBRUARA 2014. SA POČETKOM U 10:00 SATI U SALI MEDŽLISA U ZVORNIKU.
TEKST AMANDMANA SE MOŽE NAĆI NA LINKU: http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=18620:javna-rasprava-o-nacrtu-amandmana-na-ustav-iz&catid=183:obavjestenja&Itemid=457

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062