Udruženje Ilmije Medžlisa Islamske zajednice Zvornik je štampalo kalendar za 2008. godinu.

Štampanje kalendara nije neka posebno važna vijest, ali fotografije na ovogodišnjem kaledaru su pod naslovom “Zvornik nekada…”. Na kaledaru je 15 fotografija sa motivima Zvornika iz daleke prošlosti.

Kalendar se može nabaviti u prostorijama Medžlisa i svim džamijama na našem području.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062