Redovni proljetni sastanak rukovodstva Medžlisa Islamske zajednice Zvornik sa imamima i predsjednicima džematskih odbora održan je u Sali Medžlisa.

Na ovom radnom sastanku prisustvovali su predstavnici skoro svih naših džemata. Razmatrana su važna pitanja od značaja za kvaliteno funkcioniranje Islamske zajednice na našem području. Na početku je predstavnik fime „Tring“ iz Gračanice, Samir Husić predstavio satove za potrebe džamija i muslimanskih kuća.


alt

U radnom dijelu se razgovaralo o  finasijskom poslovanuju. Predočeni su rezultati, te date upute o poboljšanju rada. Takođe se raspravljalo o izgradnji objekata  Islamske zajednice i pitanju važnosti izrade potrebne dokumentacije.

alt

Na dnevnom redu je bilo i kvalitetnije normativno uređenje i poziv na podršku radu firme Medžlisa „Lataif doo“.

alt

Datum, 24. 04. 2014.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062