Rasporedu autobusa na kolektivnu dženazu civilnim žrtvama zločina nad Bošnjacima Zvornika u nedjelju  1. juna 2014. godine u Gornjoj Kalesiji.

1.        Drinjača – Divič – Orahovac -Gornja Kalesija;   polazak: 10.00 sati

          Kamenica – G. Kalesija ; polazak: 10:00 sati

        Kula Grad – Zvornik – Orahovac -G. Kalesija; polazak: 10 sati

          Križevići – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati

         Grbavci – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati

           Jusići – G. Kalesija; polazak 10:00 sati

         Kozluk – Tršić – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati

         Šetići – Karakaj -G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka

         Đulići – Klisa – Bijeli Potok – Gornja kalesija; polazak 7:30 sati

         Mahmutovići – Vitinica – Sapna – Kraljevići – Klisa – Bijeli Potok – G. Kalesija; polazak 7:00 sati

      Đulići – Karakaj -G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka

       Klisa – Karakaj - G. Kalesija; polazak: 9:00 sati iz Bijelog Potoka

      Vitinica – Sapna - G. Kalesija polazak 10:00 sati

       Snagovo – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati

       Liplje –  Glumina - G. Kalesija, polazak: 10:00 sati

       Križevići – G. Kalesija;  polazak: 10:00 sati

       Špionica - Mihatovići  – G. Kalesija; polazak: 9:00 sati

       Živinice – G. Kalesija; polazak: 10:00 sati

       Simin  Han – G. Kalesija; polazak: 11:00

      Srebrenica – G. kalesij; polazak 9:00 sati

      Hadžići – G. Kalesija; polazak 7.00 sati

      Vogošća – G. Kalesija; polazak 7:00 sati

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062