Zbirka poezije "Pjesme zemlje i tla" autora Mehmeda - Meše Pargana promovirana je u Sali Općinskog vijeća u Sapni. Promocija je upriličena u okviru manifestacije "Dani Hasana Kaimije".

O knjizi su govorili: Amela Isanović, Hazim Karić, Hadžem Hajdarević i autor Mehmed Pargan. 
Amela Isanović je usporedila Mehmeda Pargana sa Hasanom Kaimijom u njihovoj bliskosti s narodom. Autor bdije nad Podrinjem, a knjiga je nastala kao pročišćenje duše.
Da zbirka ima elemente autobiografskog kazivanja naglasio je Hazim Karić. U njoj se govori o ljudima i događajima oko autora, a vezane su za Bosnu, a posebno za Podrinje.
alt

Zbirka "Pjesme zemlje i tla" nije obična knjiga. U njoj autor vodi dijalog sa povješću, vremenom, ljudima i drugim sastavnicama svog identiteta. 

Autor Mehmed Pargan se zahvalio prisutnim, istakavši svoju emotivnu vezu sa ovim prostorom, a da je ovim tekstovima on vraća dug svojoj domovini.
alt
Datum, 05. 06. 2014.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062