Izradu i štampanje ovogodišnje vaktije (1428. h.g.) pomogao je veliki broj sponzora:

"BHB Company" - Zvornik
Radio "Glas Drine" - Sapna
DOO "Bamim" - Sapna
TR "Sany" - Klisa, Zvornik
Pogrebne usluge "Huka"
Market "Čaršija" - Kozluk, Zvornik
SZR "Mesara" - Zvornik (vl. Mehmedović Beriz)
DOO "Fontana" - Sapna
Poljoprivredna apoteka "Agrofan" - Sapna
STR "Gvožđara" - Sapna (vl. Gušić Agan)
Frizerski salon "Hari" - Zvornik (vl. Nasupović Ramiz)
STR "Palma" - Nezuk, Zvornik (vl. Osmanović Meho)
STR "Dugodjelka" - Dugi Dio, Zvornik (vl. Mujkić Munever)
DOO "Omikron" - Zvornik
TR "Elma" - Dugi Dio (vl. Mujkić Rahima)

Internet verziju vaktije za 2007. godinu (1428. h.g.) možete preuzeti ako kliknete ovdje.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062