Nedjeljni proljetni dan je okupio oko tri stotine polaznika mektebske nastave sa područja Medžlisa islamske zajenice Zvornik na turniru u nogometu i odbojci. Dječaci su se takmičili u nogometu, a djevojčice u odbojci. Turnir je trajao skoro cijeli dan i na kraju su proglašeni najbolji i uručeni prigodni pehari.

 Rezultati nogometnog turnira:

Prvi krug

1. Vitinica – Donji Križevići 3:1
2. Šepak – Glumina 3:0
3. Ravne – Gornji Križevići 0:3
4. Snagovo – Kovačevići 1:6
5. Selimovići – Nezuk  0:1
6. Međeđa – Gornja Kamenica 1:1 (penali 2:1)
7. Đulići – Goduš 0:0 ( penali 2:0)
8. Novo Selo – Zaseok 0:0 (penali 2:1)
9. Kraljevići – Žuje-Šarci 1:0
10. Klisa – Zvornik 3:0
11. Sapna –Kula Grad 0:0 ( penali 3:2)

U akciji

Drugi krug:

1. Vitinica – Šepak 2:0
2. Gornji Križevići – Kovačevići 2:1
3. Nezuk – Međeđa 0:1
4. Đulići – Novo Selo 1:0
5. Kraljevići – Klisa 1:1 (penali 0:1)

Odbojkašice sa Glavnim imamom

Četvrt - finale:

1. Vitinica – Sapna 0:0 (penali 1:2)
2. Gornji Križevići – Međeđa 0:0 (penali 0:2)
3. Đulići – Klisa 0:4


Polu - finale:

1. Sapna – Međeđa 0:1
2. Klisa (slobodna)


Finale:

Klisa - Međeđa 3:0

Rezultati odbojkaškog turnira:

Prvi krug:

1. Đulići – Žuje-Šarci (pobjednik Žuje-Šarci)
2. Nezuk – Gornja kamenica (pobjednik Nezuk)
3. Spna – Glumina (pobjednik Sapna)
4. Snagovo – Donji Križevići (pobjednik Snagovo)
5. Zaseok – Kraljevići (pobjednik Kraljevići)
6. Vitinica – Zvornik (pobjednik Vitinica)
7. Klisa  - Međeđa (pobjednik Klisa)
8. Selimovići – Kovačevići (pobjednik Selimovići)

 

Drugi krug:

1. Žuje-Šarci – Nezuk (pobjednik Žuje-Šarci)
2. Sapna - Snagovo (pobjednik Sapna)
3. Kraljevići – Vitinica (pobjednik Kraljevići)
4. Klisa – Selimovići (pobjednik Klisa)

 

Polu - finale:

1. Žuje-Šarci – Sapna (pobjednik Sapna)
2. Kraljevići – Klisa (pobjednik Kraljevići)

 

Finale:

Sapna – Kraljevići (prvo mjesto osvojili Kraljevići

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062