U utorak 13.2.2007. godine započeto je rušenje kuće Halugića na dodjeljenoj zamjenskoj parceli Islamskoj zajednici u Zvorniku za plac džamije Zamlaz.

Rušenje objekta je u nadležnosti opštine Zvornik. Nakon njegovog rušenja biće određene tačne dimenzije džamije i na osnovu toga uradit će se idejno riješenje džamije Zamlaz na novoj lokaciji.

Namjera je da ove godine bude završena građevinska dokumentacija i urađeni temelji džamije.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062