U subotu 10. februara 2007. godine biblioteka BZK Preporoda - Zvornik je dobila donaciju u knjigama sa ukupno 2.100 primjeraka.

Organizacija „3 E“ (edukacija, ekologija i ekonomija) se pobrinula da povratnici u opštinu Zvornik budu obradovani ovim knjigama i nizom zanimljivih naslova.

Knjige su isporučili: Nazim Ibrahimović, profesor historije i geografije u osnovnoj školi Slavinovići i Damir Alihodžić, apsolvent tehnološkog fakulteta iz Tuzle.

Knjige će u kratkom roku biti dostupne čitaocima. Biblioteka je u formiranju i očekivati je da će u narednom periodu broj naslova i primjeraka knjiga biti znatno veći.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062