U toku mjeseca novembra obavljeni su izbori u Islamskoj zajednici na svim nivoima. U petak 3. oktobra u svim džamijama IZ Zvornik formirane su kandidatske liste za organe u Islamskoj zajednici.

Prvi krug izbora je bio 10. novembra u svim džematima na području našeg medžlisa, nakon čega su zapisnici dostavljeni Okružnoj izbornoj komisiji koja je potvrdila novoizabrane džematske odbore, delegate u skupštini Medžlisa Zvornik i članove izbornog tijela za biranje sabora.

Slijedeći krug izbora je bio 25. novembra 2006. godine, kada je održana izborna skupština Medžlisa IZ Zvornik. Na skupštini su predloženi kandidati za izvršni odbor Medžlisa, a nakon glasanja izabrani: Mujčinoivić ef. Mirhat – Nezuk, Bećirović Ramo – Sapna, Karić Began – Križevići, Jatić Abdulah – Kozluk, Sinanović Muharem – Jošanica, Bešlić Samir – Međeđa, Hadžić Beriz – Kula Grad, Hasanović Zijad – Đulići, Pašić Hariz – Selimovići, Muharemović Mustafa – Zvornik, Čikarić Nurija – gl. Imam i član IO po dužnosti.

Dana 6. decembra održana je konstituirajuća sjednica IO Medžlisa i izabran predsjednik IO Muharemović Mustafa.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062