U utorak 9.1.2007. održan je sastanak džamijskih odbora Gornjih i Donjih Križevića sa predsjednikom Medžlisa i Glavnim imamom. Na sastanku je razgovarano o načinu rada ova dva džemata u narednom periodu, podjele poslova između dva imama i unapređenju vjerskog života. Zaključeno je da glavni imam medžlisa napravi opis poslova imama, da džemat do daljnjeg funkcionise kao jedan i da se ubuduće mjesna zajednica ne mješa u rad i poslove Islamske zajednice.

U četvrtak 11. januara poslije jacije namaza u džamiji Ravne u Kamenici, održan je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora iz džemata Ravne, Redžići, Gornja Kamenica Glodi i predstavnika neformalnog džemata Brdo. Na sastanku se razgovaralo o razvoju vjerskog života na podlručju Kamenice i mogućnostima njegovog unapređenja. Akcenat je dat na poboljšanju rada mektebske nastave a iz toga je proizašao prijedlog da se pokušaju obezbjediti materijalna sredstava i da se područje Kamenice organizacijski tako postavi da bi se mogao zaposliti jedan stalni imam.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062