U srijedu 24. januara 2007. godine je održan prvi radni sastanaka redakcije za izdavanje „Izabranih radova““ Hifzije ef. Suljkića.

Redakciju čine: mr. Nijaz Alispahić, Mustafa Muharemović, Ševko Sulejmanović, mr. Kemal Bašić i Mehmed Pargan. Na prvom radnom sastanku su podjeljeni zadaci za prikupljanje radova, njihov odabir, tematsku obradu i uređivanje. Zaključak redakcije je bio da se poslovi inteziviraju i da se što prije krene sa pripremama za štampanje.

Hifzija ef. Suljkić je bivši imam džamije Namahđah u Zvorniku. Za svoga radnog vijeka napisao je i objavio veliki broj radova po mnogim časopisima. Naša namjera je da njegove radove sakupimo, objedinimo i štampanjem prezentiramo našoj javnosti.

Rad redakcije će biti otvoren i svi oni koji žele doprinijeti da ovaj posao bude uspješno završen mogu se uključiti.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062