Tuzla, ispraćaj hadžija na put. Na sveti put. Na najljepši put. Svake godine do sada prisutan sam na ispraćaju. I ove godine sam tu. Sada ne ispraćam, nego bivam praćen. Da li sam zaista dočekao momenat da me porodica, roditelji, prijatelji i poznanici prate na Hadž? Čekamo na polazak. Čekanje traje. Ne tako dugo, ali meni traje. Ne mogu dočekati momenat polaska. „Samo da krenemo“, mislim, strahujući da bi, ne znam zašto, mogao ne krenuti. Dugo željeni san se ostvario. Nisam svjestan je li san ili java. Jer nije mala stvar kad te prate na Ćabu...

...Turska, Istambul, grad sultana. Nije mi prvi put da šetam Istambulom, ali mi je lijepo, lijepo kao da je prvi put. Možda zato što prvi put šetam Istambulom kao putnik koji je krenuo zijaretiti Bejtullah. Sve ljepote Turske zasjenjene su željom za što bržim susretom sa Revom, mjestom gdje nas očekuje Allahov Miljenik. Nadam se da ću imati više inspiracije i želje za pisanjem u povratku...

...Medina, grad Allahovog Poslanika. Grad koji odiše toplinom i ljubavi. Najljepši grad na svijetu. Čovjek nema riječi kojima bi mogao opisati ovaj doživljaj. Kada sam odlučio pisati dnevnik nisam mogao pretpostaviti koliko će to biti težak posao. Šta pisati? Odakle početi? Od Poslanikove džamije? Kako kad imam osjećaj da je sva Medina Poslanikova džamija? Od Revde? Kako kad se osjeća Poslanikovo prisustvo u cijeloj Medini? Od Dženneti bekijje? Kako kad je cijela Medina zemaljski Džennet?...

...Medina, jedino mjesto na kugli zamaljskoj u kojem ne razmišljam o svome Zvorniku. Stalno kontaktiram sa zvorničkim hadžijama. Svi, njih dvadeset pet, imaju isti osjećaj. „U Medini bi mogao živjeti“, kaže jedan od njih. Slažem se s njim. Ovdje čovjek ima pravi osjećaj Allahovog stvaranja Svijeta. Stvaranja iz ljubavi prema Poslaniku. Ta ljubav je tu negdje, lebdi oko mene, oko svih onih koji su prevalili toliki put radi zijareta Poslanika a.s. „Ko me zijareti nakon mog preseljenja kao da me je zijaretio hajaten (dok sam bio živ)“, kaže Božiji Poslanik u hadisu. Poslanikova dobrodošlica musafirima se osjeća. Ona je neopisiva riječima, ali postoji, osjeća se...

...Iz Medine krećemo put Mekke. Napuštamo Grad Allahovog Poslanika. Naša posjeta Devletliji se završava. U prsima osjećam tjeskobu. Dok putujemo autobusom, osjećam se najtužnijim čovjekom na svjetu. Da li ću ikada više biti musafir Allahovog Miljenika. Hoće li me ikada više Allah dž.š. počastiti ovakvom ljepotom...

...Mekka, Sveto mjesto. Harem i šerif. Između stubova Harema oči spaziše ugao Kabe na kojem se nalazi Hadžerul-esved. Sa mnom hadžija koji se glasno zapita: „Dragi Allahu, zar si mi omogućio da moje oči ugledaju Ono čemu sa šesdeset godina pet puta dnevno okrećem“. Ulazimo u tavaf. Sedam krugova tavafa je prošlo u jednom trenu. Hadžerul-esved, Mekami-Ibrahim, jemenski ugao Kabe, Zemzem, sve su oči vidjele, srce prihvatilo, ali razum ne može da pojmi. Razum ne može da pojmi da se nalazim kod Svetog Bejtullaha, nadam se, kao Allahov musafir. Umranski tavaf i sajj su završeni...

...Dolazim ponovo u Harem i šerif. Osjećam miris na mjestu odakle je Allahov Poslanik krenuo na Miradž. Neobičano lijep miris. Miriše kao...kao..., ipak se ne može uporediti niti sa jednim mirisom...

...Arefat – na jednom mjestu pet miliona muslimana sa sve četiri stane svijeta. Petak – Hadžul ekber. Allah prima dove. Sve se pretvorilo u dovu, u molitvu, u zov, u vapaj. „Allahu, Dragi i Milostivi, pomozi sve muslimane svijeta, pomozi muslimane Bosne, oprosti im grijehe, sačuvaj muslimane Bosne, sačuvaj Bosnu“ čuje se na Arefatu iz bosanskog šatora...

...Orašje, stižemo u Bosnu. Stižemo u Bosnu ponosnu. „Prkosnu od sna da 'prostiš“. Prelazimo Savu. Noge ne treba prati jer se vraćamo sa svetog puta. Ali u svim drugim slučajevima ih treba prati. Treba, jer naše Bosne nema nigdje...

...“Pričaj nam kako je na Ćabi“ slijedi uobičajeno pitanje. „Nema riječi kojima se sve može opisati. To je san koji treba doživjeti.“

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062