U srijedu 17. januara 2007. 27. zul-hidždže 1427. godine je u Muftijstvu tuzlanskom održan sastanak Građevinskog odbora za obnovu džamije "Rijeka" u Zvorniku sa Husejn ef. Kavazovićem, muftijom tuzlanskim i gosp. Husejnom Dropićem, arhitektom.

Na sastansku su izneseni svi detalji o idejnom rješenju za obnovu džamije Rijeka u Zvorniku. Nakon dodatnih objašnjenja o detaljima ponuđenog rješenja od starane g. Dropića, prisutni su se složili da se krene u realizaciju ovog projekta.

Usvojen je zaključak da projekat treba odmah predati Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Zvornik, da bi se dobile odgovarajuće dozvole u cilju što ranijeg kretanja u operativne akativnosti same izgradnje Riječanske džamije. Muftija tuzlanski je obećao punu podršku i pomoć u realizaciji ovog projekta, kao najvažnijeg projekta izgradnje i obnove u ratu porušenih objkata na prostoru opštine Zvornik.

Nakon ovog sastanka, odmah je podnesen zahtjev opštinskim služabama radi dobijanja dozvola, na što se trenutno i čeka. O daljim aktivnostima čitajte na našoj WEB stranici.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062