Dana 28.12.2006. godine, na bajramskoj akademiji održanoj u kino sali "Drina" u Zvorniiku, po prvi put do sada predstavljeno je idejno riješenje Džamije "Rijeka".

Idejno riješenje odslikava spoj savremenih pravaca u arhitekturi i tradicionalne bošnjačke arhitekture sa akcentom na zvorničku tradiciju.

Inicijativa za obnovu porušene džamije Rijeka u Zvorniku traje duže vrijeme. Tokom 2006. godine su intezivirani poslovi na tom planu. Na sastanku džamijskog odbora 17. maja 2006. godine je donesen zaključak da se provede javna rasprava.

 

Dana 19. maja 2006. godine je u džamiji Begsuja održan završni sastanak na kojem je dat projektni zadatak za izradu idejnog projekta. Na sastanku su bili prisutni: Husejn ef. Kavazović - muftija tuzlanski, Elmir Jahić, Husejn Redžić, Hariz Bećirović, Izet Nakičević, Mustafa Smajlović - predsjednik IO Medžlisa Zvornik, Mustafa Hadžić, Kemal Nasupović i Mustafa Muharemović.

Projektni zadatak se sastajao u sljedećem:

1. Prostor za namaz za oko 550 klanjača;

2. Sala za oko 80 mjesta;

3. Učionica oko 54 m 2;

4. Musfirhana oko 25 m 2;

5. Kancelarija za imama sa bibliotekom;

6. Muška i ženska abdesthana;

7. Čajna kuhinja;

8. Mokri čvor sa tuš kabinom;

9. Da objekat bude ograđen kako bi bio intiman prostor i zaštićen od ulice.

 

Projektni zadatak je proslijeđen projektnoj firmi “Ambijent” iz Tuzle.

Dana 28. decembra je zvanično promovisano idejno riješenje džamije „Rijeka“.

Dana 17. Januara 2007. godine u uredu muftije tuzlanskog održan je sastanak građevisnkogo odbora u sastavu: Izet Nakičević, Kemal Nasupović, Tasim Redžić, Fetija Šahbegović i Mustafa Muharemović.

Dana 23. januara je službeno podnešen zahtjev odjeljenju za prostorno uređenje opštine Zvornik, da se izda urbanistička saglasnost za gradnju džamije Rijeka.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062