Nakon službenog otvaranja ovogodišnje manifestacacije „Dani Hasana Kaimije“ upriličeno je kazivanje o ovom velikanu bošnjačke književnosti i sufizma Hasanu Kaimiji. Veoma zanimljivo kazivanje o njegovoj drušvenoj ulozi, sufijskom putu i značaju njegova spisateljskog rada dala je dr. Mubina Moker iz Sarajeva.

"Krajem XVII vijeka (...) izdiže se jedna gigantska figura, pojava jednog iskrenog narodnog borca, tribuna, književnika i pjesnika, čovjeka kod kojeg je socijalni osjećaj razvijen bio do konačnih granica i kad nikakva žrtva, pa i sam život nije bila preskupa u borbi za socijalno dobro svoje sredine. To je bio skroman čovjek, koji nije niti u jednoj prilici zauzimao nikakav politički položaj u turskoj upravi, koji nije težio nikakvoj vojnoj ili političkoj slavi iako je po svojoj duhovnoj vrsnoći  moga postati prvi među prvima; i nadalje: (...) njegov dom je uvijek bio širom otvoren svakom putniku, bez razlike vjere i stališa. Mnogo je cijenio i oko sebe okupljao mudre i pobožne ljude, te pjesnike a u simahani održavao je često predavanja sa područja vjerskih i svjetovnih znanosti."

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062