Kamenica je mjesto sa najviše masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Kamenica je mjesto otpora i odbrane. Kamenica je dala veliki broj šehida. Kamenica još nema svoje šehidsko obilježje. Da bi se ovo ispravilo, pokrenuta je inicijativa i  formiran je Inicijativni odbor za izgradnju ovog obillježja.

Inicijativni odbor se satao i dogovorio sljedeće korake u realizaciji ove akcije. Podijeljenja su zaduženja za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za planirano zemljište, izrada idejnog rješenja obilježja, informisanja javnosti oko ove akcije i prikupljanje potrebnih sredstava.

InIcijativni odbor sačinjavaju:

 

  • Ademović Mehmed
  • Omerović Bekir
  • Nukić Rahman
  • Mehmedović Mehdin
  • Čikarić Bahrija
  • Muminović Bajro
  • Memić Idriz
  • Muharemović Mustafa
  • Mehmedović Safet

   

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062