Uspješan rad u mektebskoj nastavi u džematu Kraljevići je i ove godine okončan hatmom dvadeset i troje učenika. Na radost njihovih roditelja, mualima Nurije ef. Čikraića i svih džematlija polaznici mektebske nastave su prezentirali izvanredno znanje u učenju Kur'ana i poznavanju tedžvida.

Nakon učenja kur'anskih tekstova od strane svršenika hatme vaz o značaju učenja Kur'ana i važnosti ulaganja u mektebe i mektebsku nastavu je govorio Mustafa ef. Muharemović. Glavni imam medžlisa Islamske zajednice Zvornik i imam ovog džemata je se obratio prisutnima riječima zadovoljstva što ga djeca iz mekteba uvijek pozitivno iznenade i da mu to daje snagu za dalji rad.

IMENA UČESNIKA NA ZAVRŠNOM ISPITU (HATME) IZ KIRAETA
DŽEMAT KRALJEVIĆI 2007/08. (29.06., 25. džumadel-uhra)

 

 1. Ahmetović (Ćamil i Enesa) Adnan (1996) – treći put
 2. Ahmetović (Ćamil i Enesa) Emir (1998) – prvi put
 3. Džafić (Sead i Zila) Samra (1995) – prvi put
 4. Gušić (Salko i Fikreta) Ahmed (1996) – ptvi put
 5. Gušić (Jusuf i Mina) Amina (1997) – prvi put
 6. Gušić (Munib i Paša) Mubin (1996) – prvi put
 7. Gušić (Nihad i Fatima) Nihada (1995) – treći put
 8. Hasanović (Muhamed i Hurija) Ajdina (1995) – treći put
 1. Hasanović (Zećo i Fata) Haseneta (1994) – treći put
 2. Ibrahimović (Asmir i Senada) Zahida (1996) – prvi put
 3. Mahmutović (Admir i Ismeta) Admira (1996) – drugi put
 4. Muhamedbegović (Hariz i Fatima) Semir (1996) – drugi put
 5. Muhamedbegović (Hariz i Fatima) Semra (1992) – treći put
 6. Omerović (Hariz i Suvada) Miralem (1996) – prvi put
 7. Omerović (Hariz i Suvada) Tima (1993) – treći put
 8. Smajlović (Halil i Bahira) Amra (1997) – drugi put
 9. Smajlović (Halil i Bahira) Ardinela (1997) – prvi put
 10. Smajlović (Mujo i Paša) Emina (1996) – prvi put
 11. Smajlović (Halil i Bahira) Ismet (1994) – prvi put
 12. Smajlović (Mustafa i Raza) Said (1993) – treći put
 13. Tabaković (Sabit i Aida) Adnan (1998) – prvi put
 14. Tabaković (Muriz i Vahdeta) Elmedin (1995) – treći put
 15. Tabaković (Ramiz i Ajka) Safet (1996) – prvi put

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062