Medžlis Islamske zajednice Zvornik i Građevinski odbor za izgradnju džamije Rijeka u Zvorniku poziva sve vjernike na svečanost u povodu završetka zemlajnih radova na džamiji Rijeka u Zvorniku.

Svečanost će biti upriličena u subotu 26.jula 2008. godine u 11:00 sati na gradilištu džamije Rijeka.

BUDITE NAŠI DRAGI GOSTI!

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062