U povratničkom naselju Klisa živi Hrustić Mehmed, koji je rođen 4. juna 1979. godine. Obolio je od teške bolesti epilepsije (padavice). Do sada se devet godina liječio u Tuzli.
Bolest se manifestuje kroz teške krize koje proživljava i po nekoliko puta mjesečno. Liječio se tako što je koristio tablete (dnevno po 15 komada), ali sada je došao u situaciju da mu više tablete ne pomažu, te da mu je potrebna hitna operacija na mozgu u Njemačkoj.

Za operaciju mu je potrebno 30.000 eura, koje sam kao povratnik bez posla i sa ovim stepenom oboljenja nije u mogućnosti da sakupi.

Molimo sve ljude dobre volje da se kroz donacije odazovu ovoj akciji i na taj način pomognu Meši da ublaži muke kroz koje prolazi.

Donacije možete uplatiti na račun otvoren kod NLB Tuzlanske banke:
Mehmed Hrustić, Klisa bb, 75400 Zvornik
Tekući račun:

1321402004790556

Devizni račun:

102024001

IBAN: BA391321410202400139

SWIFT: TBTUBA22

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062