Završna faza izmještanja crkve iz Diviča je započela. U ponedjeljak 11. avgusta 2008. godine je izmješteno zvono iz centra naselja na novu lokaciju gdje se gradi novi objektat. Ovim simboličnim činom je nastalo olakšanje među divičanima, jer se nadaju skorom konačnom rješenju ovog pitanja.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062