U četvrtak, 18. 12. 2008. godine održan je sastanak predsjednika IO Medžlisa sa mutevelijama džemata sa područja Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Sastanku su prisustvovali i imami iz ovih džemata zajedno sa Glavnim imamom, Nurijom ef. Čikarićem.

 

23 mutevelije i 25 imama su razmijenili mišljenja i iskustva o poteškoćama u radu u prethodnoj godini i na osnovu toga sugestije za naredni period. Sastanak je održan u džamiji Begsuja u Zvorniku.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062