Izgradnja Islamskog centra u Zvorniku ulazi u završnu fazu. Ovih dana je završena vanjska fasada. Objekat je sada dobio svoj konačni izgled. Predstoji montiranje elektro i vodo instalacija, ugradnja parketa i opremanje. Završetkom radova stiču se uslovi za normalan rad Medžlisa i niz drugih aktivnosti.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062