Po planiranoj dinamici obnove porušenih džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik na red je došla i džamija u Skočiću. Ovih dana održan je prvi inicijativni sastanak. Na sastanku su bili Alić Ćazim, Krasnić Mirsad, Krasnić Muharem, Zahirović Ragib i predsjednik Medžlisa Mustafa Muharemović.

Dogovoreno je da se u 2009. godine pokrenu poslovi oko obnove ove džamije. Potrebno je obezbjediti projekat za obnovu džamije, građevinsku dokumentaciju i započeti njenu obnovu.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062