Islamska zajednica u Bosni i Hecegovini
        Muftijstvo tuzlansko
Medžlis Islamske zajednice Zvornik
        Objavljuje Konkurs

 

 

Za popunu upražnjenih radnih mjesta imama, hatiba i muallima u džematima:

1)Gornja Kamenica
2)Ravne

Uvjeti konkursa:
da su kandidati završili jednu od priznatih medresa ili fakultet Islamskih nauka
da nema smetnji za postavljenje od strane Rijaseta

U džematu G. Kamenica nije obezbjeđen stan
U džematu Ravne je obezbjeđen stan

Uz prijavu dostaviti:
Kopiju diplome o završenoj medresi, kopiju diplome o završenom fakultetu, biografiju, uvjerenje o radnom stažu, ako je bio u radnom odnosu, preporuka glavnog imama.

Džemat Ravne je udaljen 12 km od Zvornika, a G. Kamenica 18 km od Zvornika.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu:
Medžlis Islamske zajednice Zvornik, Svetog Save bb 75400 Zvornik
Kontakt telefoni: Medžlis 056/214-230, glavni imam: 035/597-062, mutevelija u Gornjoj Kamenici: 061/676-341, mutevelija u Ravnama 056/376-025

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062