Skupština opštine Zvornik je na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj u utorak 24. februara 2009. godine donijela odluku da se vakufsko zemljište na kojoj je bila džamija u Diviču vrati ranijem vlasniku Islamskoj zajednici. Ovim je poništena odluka Skupštine opštine Zvornik broj: 01-017-69/96 od 24.04.1996. godine o dodjeli istog Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Skupština opštine Zvornik je time ispunila svoju obavezu iz Ugovora potpisanog između  Islamke zajednice, Srpske pravoslavne crkve i opštine Zvornik o izmještanju crkve sa temelja džamije. Načelnik opštine Zoran Stevanović je obrazložio razloge  donošenja ove odluke i predložio da se bez odlaganja usvoji. Prilikom izjašnjavanja svi prisutni odbornici su glasali da se poništi odluka iz 1996. godine i zemljište vrati ranijem vlasniku Islamskoj zajednici. Islamska zajednica je ranije ispunila svoje obaveze o finasiranju izmještanju crkve. Preostaje  da treća ugovorna strana u narednom periodu fizički ukloni postojeći objekat.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062