U srijedu 18. marta 2002. godine je održana 18. redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zvornik.

Na sjednici su doneseni zaključci po svim tačkama dnevnog reda. Izvršni odbor je usvojio operativni plan rada za 2009. godinu, dinamiku njegove realizacije i konkretna zaduženja za članove Izvršnog odbora i službe Medžlisa. Takođe je usvojen plan realizacije budžeta u ovoj godini. U okviru realizacije budžeta planirano je da se iz stavke za investicije utroše sredstva za obnovu džamija u Kušlatu, Skočiću i Zamlazu, te da se pomogne projekat obnove imamskog stana u džematu Donji Križevići i pomogne projekat grijanja džamije u Nezuku. Izvršni odbor je analizirao stanje mektebskih učionica i donio zaključak da se planiraju sredstva za poboljšanje uslova u mektebima, te da se na sastanku sa mutevelijama posebno posveti pažnja ovom pitanju. U tom smislu će se gradnja budućih vjerskih objekata usloviti planom za adekvatnim mektebskim učionicama. Izvršni odbor je imenovao komisiju za prijem i reviziju objekata Islamske zajednice u cilju njihove funkcionalnosti.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062