Počela je obnova i treće zvorničke džamije. U četvrtak 26. marta 2009. godine/29.rebiu-l-evvela 1430. h.g. je proučena dova za hairli početak njene obnove.

Prije same skromne svečanosti izvođač radova je izmjerio linije budućeg objekta. Odmah po završetku dove građevinske mašine su započele iskopavanje temelja džamije Zamlaz. U prvoj fazi je planirano da se urade temelji i mrtva ploča, te temelji munare. Džamija Zamlaz će imati izgled porušene džamije 1992. godine, ali na novoj lokaciji. Na ranijoj lokaciji je napravljena zgrada, a opština Zvornik  je dodjelila novo zemljište.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062