Sistematski organizirana akcija da po jedan džemat Medžlisa Islamske zajednice Zvornik pomogne one kojima je potrebna pomoć na našem području počela je davati rezultate.

Nakon što je džemat međeđa uspješno pomogla jednoj porodici u Skočiću, danas je džemat Selimovići uručio pomoć brojnoj porodici  Kuljanin u Diviču. Džematlije Selimovića su prikupili prehrambene proizvode, odjeću i druge kućne potrepštine. Na čelu sa svojim imamom i aktivistima u džematu pomoć je uručena direktno u ruke ovoj porodici. Molimo Allaha dž.š. da ove dobre ljude nagradi za njihvu dobrotu.

27.mart.2009.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062