U četvrtak 02.aprila 2009. godine su uklonjeni posljednji ostatci crkve koja je sagrađena na temeljima džamije u naselju Divč. Nakon odvoženja cjelokupnog materijala izvršena je primopredaja džamijskog placa.

Predstavnik Srpske Pravoslavne crkve protojerej Vidoje Lukić je predao zemljište predsjedniku Medžlisa Islamske zajednice Zvornik Mustafi Muharemović. Predstavnik Islamske zajednice je predstavniku Srpske Pravoslavne uručio potvrdu o prijemu zemljišta. Ovim činom je okončan dugotrajan proces izmještanja pravoslavne crkve koja je 1996. godine sagrađena na temeljima porušene džamije.

Islamska zajednica je započela akciju obnove ove džamije. Izabran je Građevinski odbor otvoren podračun za prikupljanje sredstava za ovu namjenu. Takođe su imenovane osobe u dijaspori ovlaštene za prikupljanje sredstava. Ovim pozivamo sve one koji su željno isčekivali početak gradnje  džamije u Diviču da se uključe i daju svoj doprinos brzom završetku ovog hairli posla.

 Obzirom da je crkva gotovo izmještena sa vakufskog zemljišta, građevinski odbor za izgradnju džamije u Diviču obavještava da je počelo prikupljanje srdstava za izgradnju džamije.

 

Molimo sve ljude dobre volje koji žele svojim novčanim prilozima da učestvuju u izgradnji iste, ili žele da daju doprinos u prikupljanju sredstava da se obrate Građevinskom odboru:

1.      Kapidžić Ismail

2.      Kuršumović Smajl

3.      Bikić Mirsad

4.      Kapidžić Vahid

 

ili ovlaštenim licima za prikupljanje sredstava:

 

  1. Pezerović Ibrahim, Njemačka
  2. Tuhčić Ibrahim, Njemačka
  3. Tuhčić Muharem, Holandija
  4. Čormehić Naser, Švajcarska
  5. Hadžiavdić Mevludin, Lihtenštajn
  6. Kuršumović Munever, Njemačka
  7. Mehmedović Nihad (Brico), Austrija

 

 

Ili uplatom na žiro račun:

 

Sredstva za izgradnju džamije u Diviču možete uplatiti na sljedeći način:

 

ZA BIH:

-         Na ime: Medžlis Islamske zajednice Zvornik, džemat Divič 

-         Račun broj: 1321402006403569, NLB Tuzlanska banka, Ekspozitura Sapna

-         Svrha uplate: za izgradnju džamije u Diviču

 

ZA INOSTRANSTVO

-         Na ime: Medžlis Islamske zajednice Zvornik, džemat Divič 

-         Svrha uplate: za izgradnju džamije u Diviču

-         Način uplate:
BENEFICIARY: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK

IBAN: BA391321410086468164
ACC No. 4209879010005, NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, FILIJALA SAPNA
SWIFT CODE: TBTUBA 22 AG FRANKFURT DEUTSCHLAND BANK

 

 

Za više informacija, kontakt tel: +387 65 437 131 ili +387 61 238 094

 

Divič, 31.03.2009 g / 5 Rebiu-l-ahir 1430 h.g.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062