U džematu Kula Grad stupio sam na dužnost 1964. godine. Ovaj džemat je bio nekoliko godina bez imama, jer je prethodni imam Redžep ef. bio penzionisan. Iako se džemat Kula nalazi na periferiji grada Zvornika ipak je bio prilično zapušten. Nisu se pokretale nikakve akcije iako je bilo pojedinaca koji su bili željni za pokretanje korisnih akcija, ali su slabo nailazili na podršku kod naroda. Ipak uz velike napore na inicijativu Mehmedović Abdurahman ef. sina penzionisanog imama Redžep ef., te Povlakić Muhameda i dr. koji rade u državnoj službi, dovedeno je svjetlo u ovaj džemat i to u jedan dio džemata koje je bilo veoma slabo. Kad sam došao u ovaj džemat ova dvojica od najaktivnijih mještana već su odselili u Zvornik.

Čim sam stupio počeo sam skoro sve iznova. Koristio sam svaku priliku (tevhid, mevlud, novu muslimansku godinu, odabrane noći), a posebno sam koristio teravih namaze jer sam poslije svake teravije uz ramazan kazivao vaz, petkom prevodio hutbu i napokon bajram namaze, kako bi narod upoznao o pravom islamskom učenju. Mada je išlo poteško ipak trud nije ostao bez uspjeha. U ovom periodu zajednički smo uredili vodu za piće, napravili smo put od Zvornika do Kule i napravili trafo stanicu te sad ovaj džemat ima dobro osvjetljenje i ovog vremena se cijeli džemat osvijetlio. U ovom poduhvatu pomogla nas je i opština, jer nismo bili u mogućnosti sve ovo sami uraditi, a naročito put od Zvornika do Kule u dužini od 3 kilometra obzirom da je ovaj džemat brojčano mali (110 domova a i materijalno je siromašan). U ostvarenju radova na putu, vodi i jačoj električnoj struji pomogao nam je nesebično učitelj u ovom mjestu Dragoljub Jojić. On je pored akcija koje je davao gotovo svake nedjelje dok se put radio dao i prilog koliko se sjećam od 300,00 dinara, kao i za jače osvjetljenje i bolju vodu. Mi smo samostalno nastavili rad oko izgradnje nove mubare koju smo završili u prošloj godini a koja je koštala oko 5 milona st. dinara.

Sad se prikupljaju prilozi za renoviranje džamije. Gotovo su sva domaćinstva dala priloge za gradnju minareta. Posebno treba istaći da su članovi građevinskog odbora pored obećanih priloga koji su se kretali preko 1.000,00 dinara, isplatili od sebe majstorima što se nije moglo sakupiti od priloga. Ja sam takođe dao prilog za izgradnju nove munare 300,00 dinara. Osim ovog kadgod sam imao vremena pomagao sam bilo majstorima bilo istovaranju materijala. Takođe sam za izgradnju puta od Zvornika do Kule dao novčani prilog od 250,00 dinara i davao akcije kadgod sam bio u ogućnosti, kao i prilog za izgradnju vode i dovod električne struje i izgradnju trafo stanice kao i radne akcije.

Vjersku nastavu održavam tri puta semično preko cijele godine, osim uz ramazan, i to: nedjeljom od 6-11 sati, a srijedom i subotom dvokratno od 6-11 prije podne i od 14-16 sati poslije podne. Nastavu pohađa 150 polaznika. Od ovog broja 100 polaznika je ženskih a 50 muških. Vjersku nastavu održavam u džamiji. Vjerskom obukom su obuhvaćena djeca od 7 godina. Vjersku nastavu održavam po planu i programu koji je izdalo Starješinstvo IZ u SR BIH. Nastavu održavam po grupama kako je predviđeno pomenutim programom. Dosad sam uputio 60 polaznika da uče Kur'an a.š., samo u prošloj godini hatmu je završilo 27 polaznika vjerske obuke. Ove godine sufaru je promijenilo i uči u Kur'anu 12 polaznika, tako da će i oni, ako Bog da, do ramazana moći proučiti Kur'an. Od navedenog broja polaznika vjerske obuke 35 ih uči u sufari. Ostali uče napamet, što je predviđeno planom i programom. Skoro svi muškarci-polaznici vjerske obuke pored ostalog osposobljeni su da muezine u dnevniih namaza a odrsli su osposobljeni da muezine za džumu namaz, a ima ih nekoliko koji mogu zamjenjivati i imama.

Za širenje vjerske literature koristio sam svaku priliku da objasnim potrebu iste. Pored sve moje želje, truda i zalaganja ipak se na ovom polju teže uspijeva. Valjda stog razloga što je još prilično naš svijet nepismen. Tako za ovu godinu imamo 9 pretplatnika za Glasnik. Uzimam 10-15 komada Zemzema, te rasprodajem uglavnom polaznicima vjerske obuke. Kako je počeo izlaziti Preporod dobijam 20 komada svakog broja. U prošloj godini sam podigao i rasprodao 30 komada sufara, 20 komada ilmihala, 10 komada Kur'ana, 25 komada Takvima i 10 komada mevluda, kao i drugih edicija koje izdaju naši vjerski organi.

Treba još napomenuti da radim i na ličnom osposobljavanju koliko mi prilike i posao dozvoljavaju. Tako sam u prošloj godini položio III razred medrese, te sad pripremam predmete iz IV razreda. Svoju djecu školujem. Takođe preporučujem ovo i džematlijama, jer nam je jedino spas u nauci.

Abdulah Smajlović

Glasnik VIS-a u SFRJ 9-10, Sarajevo 1971. str. 533-534.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062