Džamija u Skočiću je porušena 1992. godine. Spada u red najstarijh džamija na području Zvornika. Formiranjem Građevinskog odbora počela je akcija za njenu obnovu. Od stare džamije su ostali temelji i ćup munare.

 Kako je stara lokacija izložena klizištu i nalazi se na veoma skučenom prostoru, odlučeno je da se gradi na novoj lokaciji. Džamija Skočić će biti ako Bog da sagrađena neposredno uz imamsku kuću. Danas je projektant bio na terenu, snimio lokaciju i izmjerio vanjske gabarite džamije. Nova džamija će biti biti veličine 12 X 8 i osim prostora za klanjanje imat će predulaz, te mokri čvor u suterenu džamije.

Dogovoreno je da se projekat uradi u naredna dva mjeseca, nakon čega će biti pokrenuta gradnja. Svi koji žele pomoći obnovu džamije u Skočiću mogu to učiniti na blagajni Medžlisa, kod članova Građevinskog odbora ili na žiro-račun 132-290-03105314-45 NLB Tuzlanska banka ekspozitura Sapna sa naznakom za obnovu džamije u Skočiću.

Datum 03. maj 2009.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062