Akcija za obnovu džamije u Kušlatu je u toku. Projektovanje je u završnoj fazi. Ova džamija koja se ubraja među najstarije u Bosni i Hercegovini spada u spomenike našeg trajanja u ovim krajevima.

Idejno rješenje za ovu džamiju je urađeno prema skicama i fotografijama porušene džamije. Javnosti predočavamo njen budući izgled. Svi oni koji žele učestvovati u njenoj obnovi mogu dati svoj prilog na blagajni Medžlisa Islamske zajednice Zvornik ili na žiro-račune:
Za uplate iz Bosne i Hercegovine možete to učiniti na naš žiro račun otvoren kod NLB Tuzlanska banka, filijala Sapna, broj: 1322900310531445, sa naznakom za džamiju Kušlat.

Za uplate iz inostranstva, to možete uraditi na slijedeći način:
Račun broj: 1322900310531445,
na ime: Medžlis Islamske zajednice Zvornik, kod NLB Tuzlanska banka, filijala Sapna, sa naznakom za džamiju Kušlat.
BENEFICIARY: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
ACC No. 4200606200483, NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, FILIJALA SAPNA
SWIFT CODE: TBTUBA 22 AG FRANKFURT DEUTSCHLAND BANKračun:

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062