Prvi dan manifestacije Dani Hasana Kaimije u 2009. godini su ispunjeni zanimljivim i lijepima sadržajima. Otvorena je izložba umjetničke keramike i održana promocija edicije „Dobri Bošnjani“.

 

U Muzejskoj zbirci u Zvorniku, akademik Enver Mandžić je najavio i otvorio izložbu umjetničke keramike autorice Halide Emrić. Naglasio je specifičnost ovog umjetničkog izraza koji je rijedak na našim prostorima. Osim vazni i zdjela tu je i nakit koji će sigurno privući pažnju ženske publike u Zvorniku. Ovu izložbu i manifestaciju vežu eksponati sa motivima koji su nekada bili u turbetu Hasana Kaimije, a mogu poslužiti kao suveniri manifestacije i grada Zvornika. Izložba će biti otvorena narednih nekoliko dana.

 

U općinskoj sali u Sapni je priređena nesvakidašnja promocija vrlo zanimljive edicije „Dobri Bošnjani“. Promotori: Mirzet Hamzić, Hadžem Hajdarević i Izudin Šikalo su nadahnuto govorili o afirmaciji ideje dobrih bošnjana, važnosti istraživanja bogate kulturne tradicije i njeno povezivanje sa sadašnjošću i budućnošću.

Mirzet Hamzić je posebno naglasio uticaj historijskih prekretnica koje su uticale na naš odnos prema svojoj tradiciji, kulturi i njenim nosiocima.

Hadžem Hajdarević je pozvao na bolji odnos prema zemlji Bosni, njenim vrijednostima,  narodu, vjeri i jeziku.

Izudin Šikalo, direktor izdavačke kuće koja radi na ovom projektu ukazao da je važno da kroz ovu ediciju steknemo pravu sliku o samima sebi.

Ova promocija je bila lijepo iskustvo, a oni koji su je propustili samo mogu žaliti.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062