Dolina Kamenice je ispunjena masovnim grobnicama. Ovih dana jula 2009. godine se vrši eshumacija još jedne masovne grobnice u Kamenici.

 

Tim za eshumacije je već počeo iskopavanja prvih tijela u Ravnama. Ova sekundarna masovna grobnica sadrži kompletna i nekompletna tijela ubijenih srebrenčana. Narednih dana mnogi će očekivati vijesti o rezultatima rada u nadi da će konačno saznati gdjesu im kosti najmilijih

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062