Danas je (24.07.2009.) u Zvorniku u Sali Islamskog centra u organizaciji Organizacije demobilisanih boraca Armije Republike  Bosne i Hercegovine opštine Zvornik održana javna tribina. Tema tribine je bila statusna prava demobilisinih borca Armije BiH sa posebnim osvrtom na statusna prava demobilisanih boraca povratnika.

Gosti tribine su bili ministri za boračka pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zuhdija Crnkić i Vlade Tuzlanskog kantona Bahrija Meholjić, te  izaslanik ministra za izbjeglice Vlade Federcije Bosne i Hercegovine Mujo Hadžiomerović. Predsjednik opštinskog udruženja demobilisanih borca Rahman Nukić je u uvodu naveo koja su to pitanja koja tište ovu brojnu skupinu na području opštine Zvornik. U svojim izlaganjima ministri su dali informacije o zakonskim pravima i načinju njihova ostvarivanja. Takođe su davli odgovre na brojna pitanja demobilisanih boraca. Udruženje demobilisanih boraca je predstavnicima vlasti dostavili listu pitanja za rješavanje i predložilo način njihove provedbe.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062